skip to Main Content

Izejmateriāli pārstrādei

Dārgmetālus satur daudzi primārie izstrādājumi un preces, ko mēs lietojam. Tā ir radioelektronika, sadzīves tehnika, auto katalizatori, naftas attīrīšanas aprīkojums. Savu laiku nokalpojuši, šie izstrādājumi ar laiku tiek utilizēti kā atkritumi vai nevajadzīgas lietas. Taču tos var no jauna pārstrādāt, bet pārstrādes rezultātā izgatavoto produkciju atkārtoti izmantot.

Kosmiskās rūpniecības atkritumi

Saules bateriju izgatavošanas atkritumi

Datori un perifērijas iekārtas, sadzīves tehnika, radioelektronika

Novecojušas sakaru sistēmas, mobilie tālruņi

Rūpnieciskie un auto katalizatori

Back To Top